ANASAYFA     I     İLETİŞİM  
   
BİYOGRAFİ     I     BİLİMSEL ÇALIŞMALAR     I     BASINDAN     I     VİDEOLAR  

Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı

 

DOÇ. DR. ORHAN ÇELEN


Randevu Tel. 0532 443 99 44

 
     

 MEME KANSERİ


Kanser Nedir?

Normal Meme Yapısı

Meme Kanseri Nedir?

Meme Kanserinde Risk Faktörleri

Meme Kanserinin Belirtileri

Meme Kanseri Tanısı

Meme Kanserinde Evreleme

Meme Kanseri Tedavisi

Erken Tanı

Yanlış Bilinenler

Sık Sorulan Sorular

Bağlantılar


 İYİ HUYLU MEME  HASTALIKLARI


Meme Ağrısı

Meme Başı Akıntısı

İyi Huylu Meme Kitleleri

Meme Kanseri

Erken Tanı


 TİROİD
 HASTALIKLARI ve
 CERRAHİSİ


Tiroid Bezi Yapısı ve Fonksiyonu

Hipertiroidi

Hipotiroidi

Guatr

Tiroid Nodülleri

Tiroid Kanserleri

Bilmeniz Gerekenler


 OBEZİTE
 (AŞIRI ŞİŞMANLIK)
 ve TEDAVİSİ


Obezite Nedir?

Obezite Nasıl Anlaşılır?

Obezitenin Dünyada ve Türkiye'de Görülme Sıklığı

Obezitenin Nedenleri

Obezitenin Neden Olduğu Sağlık Problemleri

Obezitenin Tedavisi

Obezite Cerrahisi Yöntemleri

Obezite Cerrahisi Sonrası Yaşam

Sık Sorulan Sorular

 

 Tiroid Cerrahisi ile İlgili Bilmeniz Gerekenler

 

Tiroid cerrahisi tiroid bezinin kanser veya kanser dışı bazı hastalıklarında tedavi amacıyla uygulanmaktadır. Bu amaçla uygulanan çeşitli operasyonlar;

 • Lobektomi: Tiroid bezinin yarısının çıkartılmasıdır.
 • Subtotal tiroidektomi: Heriki lobda bir miktar tiroid dokusu bırakılarak tiroid bezinin çıkartılması
 • Totale yakın tiroidektomi: Tek tarafta bir gramdan daha az tiroid dokusu bırakılarak tiroid bezinin çıkartılması
 • Total tiroidektomi: Tiroid bezinin tamamının çıkartılması.
 • Her operasyon için belirli endikasyonlar mevcuttur. Tiroid cerrahisinin en önemli riskleri anatomik olarak komşu yapıların zarar görmesidir. Bunlardan birincisi kalsiyum seviyesini düzenleyen  paratiroid bezleri, diğeri ise ses tellerini uyaran sinirlerdir. Ameliyat öncesi hastaların en sık sorduğu sorular aşağıda özetlenmiştir.

 • Neden ameliyat gerekiyor?
 • Cerrahi tedavi tiroidde başlıca üç grup hastaya uygulanıyor. Bunlardan birincisi tiroid kanseri olduğu iğne biopsisi ile bilinen veya biopsi ile tiroid kanseri şüphesi olan hastalar, ikinci grup iyi huylu olduğu düşünülen ancak çapı giderek büyüyen ve boyunda baskı belirtileri yapan nodülleri olan hastalar, üçüncü grup da hipertiroidi hastalığı ilaçla veya radyoaktif iyodla kontrol altına alınamayan veya alınamayacağı baştan öngörülen hastalar.

 • Ameliyat öncesi ne incelemeler yapılacak?
 • Diğer tüm operasyonlardan önce yapıldığı gibi tiroid cerrahisi öncesinde de ayrıntılı olarak medikal hikaye, fizik muayene ve kardiyopulmonel (kalp ve dolaşım sistemi) değerlendirme yapılmalıdır. Kalp ile ilgili belirtileri bulunan ve 45 yaş üzeri hastalarda EKG ve akciğer grafisi istenmelidir. Daha önce boyun ameliyatı geçirenler ve ses değişiklikleri olanlarda cerrahi öncesi ses telleri mutlaka değerlendirilmelidir. Bu ses tellerini uyaran sinirlerin fonksiyonunun normal olup olmadığının saptanması için önemlidir. Tiroid cerrahisi medüller tiroid kanser için yapılacaksa eşlik edebilecek adrenal (böbrek üstü bezi) tümörler (feokromasitoma), hiperkalsemi ve hiperparatiroidi araştırılmalıdır.

 • Ameliyatı yapacak cerrahı nasıl seçmeliyim?
 • Cerrahi tedavi tiroidde başlıca üç grup hastaya uygulanıyor. Bunlardan birincisi tiroid kanseri olduğu iğne biopsisi ile bilinen veya biopsi ile tiroid kanseri şüphesi olan hastalar, ikinci grup iyi huylu olduğu düşünülen ancak çapı giderek büyüyen ve boyunda baskı belirtileri yapan nodülleri olan hastalar, üçüncü grup da hipertiroidi hastalığı ilaçla veya radyoaktif iyodla kontrol altına alınamayan veya alınamayacağı baştan öngörülen hastalar.

 • Ameliyat öncesi ne incelemeler yapılacak?
 • Diğer tüm operasyonlardan önce yapıldığı gibi tiroid cerrahisi öncesinde de ayrıntılı olarak medikal hikaye, fizik muayene ve kardiyopulmonel (kalp ve dolaşım sistemi) değerlendirme yapılmalıdır. Kalp ile ilgili belirtileri bulunan ve 45 yaş üzeri hastalarda EKG ve akciğer grafisi istenmelidir. Daha önce boyun ameliyatı geçirenler ve ses değişiklikleri olanlarda cerrahi öncesi ses telleri mutlaka değerlendirilmelidir. Bu ses tellerini uyaran sinirlerin fonksiyonunun normal olup olmadığının saptanması için önemlidir. Tiroid cerrahisi medüller tiroid kanser için yapılacaksa eşlik edebilecek adrenal (böbrek üstü bezi) tümörler (feokromasitoma), hiperkalsemi ve hiperparatiroidi araştırılmalıdır.

 • Ameliyatı yapacak cerrahı nasıl seçmeliyim?
 • Tiroid cerrahisi bu konuda özel eğitim almış ve tecrübeli cerrahlar tarafından uygulanmalıdır. Tiroid cerrahisini sık uygulayan cerrahların yaptığı ameliyatlar sonrası komplikasyon oranları daha düşüktür.

 • Ameliyatın riskleri nelerdir?
 • Tiroid cerrahisi sırasında kaşılaşılabilecek en önemli riskler kanama, kalıcı ses değişikliklerine neden olan ses tellerini uyaran sinirin zedelenmesi ve hipoparatiroidiye yol açan vücudumuzun kalsiyum düzeyini ayarlaya paratiroid bezlerinin hasar görmesidir. Bu komplikasyonlar daha çok lenf nodu tutulumu olan ve çevreye yayılmış büyük tümörlerde, tiroid bezine yapılan ikinci ameliyatlarda ve göğüs kafesine doğru uzanım gösteren büyük guatrlarda olur. Cerrahın tecrübesi yetersiz olduğunda komplikasyon oranı artar. Genel olarak komplikasyon oranı % 2'nin altında olmalıdır.

 • Tiroid bezimin ne kadarının alınması gerekiyor?
 • Cerrahınıza size nasıl bir ameliyatın planlandığını (lobektomi, subtotal tiroidektimi veya total tiroidektomi)  sorunuz . Papiller ve folliküler tiroid kanserlerinde genellikle tercih edilen ameliyat şekli total tiroidektomidir. Medüller tiroid kanserde primer tümör 1.5 cm.den büyükse tutulmuş olabileceği düşünülen lenf nodlarını çıkartmak için lenf nodu diseksiyonu uygulanır.

  Çok sayıda iyi huylu nodül olan guatrlarda nodüller tek lobda toplanmış, karşı lob normalse sadece o tarafa lobektomi yeterlidir. Graves veya multinodüler guatra bağlı hipertiroidide genellikle tek tarafa total diğer tarafa totale yakın tiroidektomi uygulanır.

 • Ameliyat sonrası normal hayatıma dönebilecekmiyim?
 • Evet. Cerrahiye bağlı etkiler geçtikten sonra ameliyat öncesi yapabildiğiniz herşeyi yapabileceksiniz. Tiroid bezinin tamamı veya tamamına yakını alınanlarda tiroid hormonu hapı almayı gerektirecek hipotiroidi ortaya çıkacaktır. İlacın düzenli alınması hayatınızın normal akışı devam ettirmeniz için yeterli olacaktır.

       

  MEME KANSERİ

  . Kanser Nedir
  . Normal Meme Yapısı
  . Meme Kanseri Nedir
  . Meme Kanserinde Risk Faktörleri
  . Meme Kanserinin Belirtileri
  . Meme Kanseri Tanısı
  . Meme Kanserinde Evreleme
  . Meme Kanseri Tedavisi
  . Erken Tanı
  . Yanlış Bilinenler
  . Sık Sorulan Sorular
  . Bağlantılar

  MEME CERRAHİ

  . Meme Ağrısı
  . Meme Başı Akıntısı
  . İyi Huylu Meme Kitleleri
  . Meme Kanseri
  . Erken Tanı

  TİROİD

  . Tiroid Bezinin Yapısı ve Fonksiyonu
  . Hipertiroidi
  . Hiportiroidi
  . Guatr
  . Tiroid Nodülleri
  . Tiroid Kanserleri
  . Bilmeniz Gerekenler

  OBEZİTE

  . Obezite Nedir?
  . Obezite Nasıl Anlaşılır?
  . Obezitenin Dünyada ve Türkiye'de Görülme Sıklığı
  . Obezitenin Nedenleri
  . Obezitenin Neden Olduğu Sağlık Problemleri
  . Obezitenin Tedavisi
  . Obezite Cerrahisi Yöntemleri
  . Obezite Cerrahisi Sonrası Yaşam
  . Sık Sorulan Sorular

  BANA ULAŞIN