ANASAYFA     I     İLETİŞİM  
   
BİYOGRAFİ     I     BİLİMSEL ÇALIŞMALAR     I     BASINDAN     I     VİDEOLAR  

Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı

 

DOÇ. DR. ORHAN ÇELEN


Randevu Tel. 0532 443 99 44

 
     

 MEME KANSERİ


Kanser Nedir?

Normal Meme Yapısı

Meme Kanseri Nedir?

Meme Kanserinde Risk Faktörleri

Meme Kanserinin Belirtileri

Meme Kanseri Tanısı

Meme Kanserinde Evreleme

Meme Kanseri Tedavisi

Erken Tanı

Yanlış Bilinenler

Sık Sorulan Sorular

Bağlantılar


 İYİ HUYLU MEME  HASTALIKLARI


Meme Ağrısı

Meme Başı Akıntısı

İyi Huylu Meme Kitleleri

Meme Kanseri

Erken Tanı


 TİROİD
 HASTALIKLARI ve
 CERRAHİSİ


Tiroid Bezi Yapısı ve Fonksiyonu

Hipertiroidi

Hipotiroidi

Guatr

Tiroid Nodülleri

Tiroid Kanserleri

Bilmeniz Gerekenler


 OBEZİTE
 (AŞIRI ŞİŞMANLIK)
 ve TEDAVİSİ


Obezite Nedir?

Obezite Nasıl Anlaşılır?

Obezitenin Dünyada ve Türkiye'de Görülme Sıklığı

Obezitenin Nedenleri

Obezitenin Neden Olduğu Sağlık Problemleri

Obezitenin Tedavisi

Obezite Cerrahisi Yöntemleri

Obezite Cerrahisi Sonrası Yaşam

Sık Sorulan Sorular

 

 Meme Kanseri Nedir ?


Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir. Toplumlar arası farklılık göstermekle birlikte Batı toplumlarında yaklaşık her 8 kadından birinde hayatı boyunca meme kanseri gelişmektedir (%12.2). Meme kanseri açısından en önemli risk faktörleri ileri yaş ve kadın cinsiyette olmaktır. Yaş ilerledikçe meme kanseri riski artar. Tüm meme kanserlerinin sadece % 1'i erkeklerde görülmektedir.

Meme kanserinin görülme sıklığındaki artışa rağmen, tanı ve tedavi alanındaki gelişmeler sonucunda meme kanserine bağlı ölüm oranları giderek azalmaktadır.

Normal meme yapısı bölümünde bahsedildiği gibi her meme lob olarak isimlendirilen 15-20 bölümden oluşur. Her bir lob daha küçük birimler olan lobüllere ayrılır. Lobüllerin ucunda da süt üreten küçük kesecikler bulunur. Lob, lobül ve süt kesecikleri ince süt kanalları ile birbirine bağlanmaktadır. Meme kanseri bu bölümlerden herhangi birini oluşturan hücrelerin kontrolsüz ve anormal çoğalması sonucu ortaya çıkar.

 • Duktal Kanser : En fazla görülen kanser tipidir. Süt kanallarından gelişir.
  • Dukal karsinoma in situ (DCIS) : Meme kanserinin en erken formudur. Anormal hücreler, kanalın dışına çıkıp etrafındaki meme dokusuna yayılmamıştır. Fakat tedavi edilmedikleri taktirde bazen yayılabilen meme kanseri oluşur. Tüm meme kanserlerinin %15-20'sini oluşturur.
  • İnvaziv duktal karsinom :  Kanser hücrelerinin kanal dışına geçtiği formdur. Kanser önce kanal içinde başlar, daha sonra kanal duvarını aşar ve meme dokusuna, bazen de meme dışına yayılır. Tedavi edilmez ise ölümcüldür. Tüm meme kanserlerinin % 65-80'ini oluşturur.
 • Lobüler Kanser : Daha seyrek görülür. Lobüllerden gelişir.
  • Lobüler karsinoma in situ (LCIS) : Lobüllerde anormal hücrelerin bulunmasıdır. Kanser değildir. Yüksek meme kanseri riskini gösterir. LCIS bulunan kadınlarda İleride her iki memede de invaziv kanser gelişme riski yüksektir.
  • İnvaziv lobüler kanser : Kanser hücrelerinin lobüllerin dışına geçtiği formdur. Kanser meme içi veya meme dışına yayılmıştır. Tüm meme kanserlerinin % 10-15'ini oluşturur.
 • Nadir görülen kanserler :
  • İnflamatuar meme kanseri : Kanser hücreleri meme cildinin lenfatik akımını tıkar; meme kırmızı, şiş ve cildi kalınlaşmıştır. Memede ısı artışı vardır. Oldukça kötü seyirlidir.
  • Memenin Paget hastalığı : Meme başına yakın süt kanallarından köken alır. Meme başında soyulma, kabuklanma ve meme başı akıntısı ile kendini gösterir. Hastaların yarıdan fazlasında ele gelen kitle vardır.
     

MEME KANSERİ

. Kanser Nedir
. Normal Meme Yapısı
. Meme Kanseri Nedir
. Meme Kanserinde Risk Faktörleri
. Meme Kanserinin Belirtileri
. Meme Kanseri Tanısı
. Meme Kanserinde Evreleme
. Meme Kanseri Tedavisi
. Erken Tanı
. Yanlış Bilinenler
. Sık Sorulan Sorular
. Bağlantılar

MEME CERRAHİ

. Meme Ağrısı
. Meme Başı Akıntısı
. İyi Huylu Meme Kitleleri
. Meme Kanseri
. Erken Tanı

TİROİD

. Tiroid Bezinin Yapısı ve Fonksiyonu
. Hipertiroidi
. Hiportiroidi
. Guatr
. Tiroid Nodülleri
. Tiroid Kanserleri
. Bilmeniz Gerekenler

OBEZİTE

. Obezite Nedir?
. Obezite Nasıl Anlaşılır?
. Obezitenin Dünyada ve Türkiye'de Görülme Sıklığı
. Obezitenin Nedenleri
. Obezitenin Neden Olduğu Sağlık Problemleri
. Obezitenin Tedavisi
. Obezite Cerrahisi Yöntemleri
. Obezite Cerrahisi Sonrası Yaşam
. Sık Sorulan Sorular

BANA ULAŞIN