Meme başı akıntısı
Yücel Sokak No:6 1. Levent Nisbetiye Mahallesi 34340 Beşiktaş İstanbul

Bilimsel Çalışmalar


Yerli ve yabancı bilimsel dergilerde yayınlanmış çok sayıda yayını ve Yurt içi ve Yurt dışı bilimsel toplantılarda sunulmuş çok sayıda bildirisi vardır. Yabancı dergilerde yayınlanmış makaleleri 150'yi aşkın kitap, dergi ve makalede referans olarak kullanılmıştır.

Bilimsel Yayınlar

Toplantı Konuşmaları :

1- Ankara Meme Hastalıkları Derneği, Erken Meme Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Kursu, Konu: Sentinel nod biyopsisi, Ankara, Sheraton Oteli, 6 Mart 2004.
2- Ankara Meme Hastalıkları Derneği, Benign Meme Hastalıkları Kursu, Konu: Meme başı akıntılarına klinik yaklaşım, Ankara, Dedeman Oteli, 7 Mayıs 2005.
3- Ankara Meme Hastalıkları Derneği, Meme Kanserinin Tedavisinde Komplikasyonlar ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar, Konu: Aksilla diseksiyonunda sinir yaralanmaları, Ankara, Swissotel, 24 Mart 2007. 

Uluslararası dergilerde yayımlanan makaleler :

1. F.Buruk, U. Berberoğlu, I.Pak, E.Aksaz , O.Çelen. "Gastric cancer and Helicobacter pylori infection", British Journal of Surgery, 80,378-379 (1993).

2. K.Özgen, U.Berberoğlu, M.Altınok, E.Özdemir , O.Çelen. "Reconstruction of full-thickness cheek defects using platysma myocutaneous flaps", European Journal of Plastic Surgery,16,208-211 (1993).

3. O.Çelen, M.J.O'Brien, J.C.Melby, R.M.Beazley. "Factors Influencing Outcome of Surgery for Primary Aldosteronism", Archives of Surgery,131,646-650 (1996).

4. A.Özlük, E.Yıldırım, S.Oral, O.Çelen, U.Berberoğlu. "Carcinomas of the thyroid and breast associated with Pendred's Syndrome: Report of a case", Surgery Today, 28,673-674 (1998).

5. E.Yıldırım, O.Çelen, U.Berberoğlu. "The Turkish experience with curative gastrectomies for gastric carcinoma: Is D2 dissection worthwhile?", Journal of the American College of Surgeons, 192,25-37 (2001).

6. H.Altınyollar, U.Berberoğlu, O.Çelen. "Lymphatic mapping and sentinel lymph node biopsy in squamous cell carcinoma of the lower lip", European Journal of Surgical Oncology, 28,72-74 (2002).

7. O.Çelen, E.Yıldırım, K.Gülben, U.Berberoğlu. "Prediction of survival in gastric carcinoma related to lymph node grading by the new American Joint Committee on Cancer/Union International Contre le Cancer System or the Japanese System", European Journal of Surgery, Suppl 588,33-39 (2002).

8. O.Çelen, İ.Kahraman, E.Yıldırım, U.Berberoğlu. "Correlation of vascular endothelial growth factor with clinicopathological variables in colorectal cancer patients", Neoplasma,51(4), 293-299 (2004).

9. U.Berberoğlu, E.Yıldırım, O.Çelen. "Serum levels of tumor necrosis factor alpha correlate with response to neoadjuvant chemotherapy in locally advanced breast cancer", The International Journal of Biological Markers19(2),130-134 (2004).

10. O.Çelen, E.Yıldırım, U.Berberoğlu. "Factors ,influencing outcome of surgery for stage I rectal cancer", Neoplasma 51(6), 487-490 (2004).

11. E. Yıldırım, O.Çelen, K. Gülben and U. Berberoğlu. "The surgical management of incidental gallbladder carcinoma", European Journal of Surgical Oncology 31(1),45-52 (2005).

12. O.Çelen, E.Yıldırım, U.Berberoğlu. Prevention of wound edge necrosis by local application of dimethylsulfoxide. Acta Chirurgica Belgica, 105,287-290 (2005).

13. O.Çelen, E Yıldırım, N Özen, C Sonmez. "Predictive value of relative changes in serum total sialic acid level for response to neoadjuvant chemotherapy in patients with locally advanced breast" carcinoma. Neoplasma53,347-51 (2006).

14- O.Çelen, E.Yıldırım, U.Berberoğlu. "Prognostıc impact of positive lymph node ratio in gastric carcinoma", Journal of Surgical Oncology;96(2):95-101. (2007).

15- Kaptan Gülben, Uğur Berberoğlu, Orhan Çelen, H.Hakan Mersin. Incidental papillary microcarcinoma of the thyroid-factors affecting lymph node metastasis. Langenbecks Archives of Surgery 333(1):25-29 (2008)

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler :

1. O.Çelen, U.Berberoğlu, E.Eroğlu, S.Çamlıbel. "Complications related to port-catheter systems in regional chemotherapy", VI. International Conference on Regional Cancer Treatment. Wiesbaden, July 12-14,1993.

2. M.Berberoğlu, N.Kurt, O.Çelen, E.Gündoğdu, F.Gözübüyük. "A new laparoscopic maneuver resembling the Pringle's", 1999 Scientific Session of the Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES), San Antonio, Texas, USA, March 24-27,1999.

3. E Yıldırım, U, Berberoğlu, O. Çelen, E.Semerci, S.Kalkan. The effect of topical dimethyl sulfoxide on surgical flaps. European Cancer Conference (ECCO 10), Viana, September 12-16 1999. 
4. E.Yıldırım, O.Çelen, K.Gülben, U.Berberoğlu. Is the AJCC/UICC Staging system for gastric carcinoma more valid than the Japanese system? Eurosurgery 2000. İstanbul, 20-24 June 2000.

 

Ulusal dergilerde yayımlanan makaleler :

1. K.Bakır, O.Çelen, U.Berberoğlu, T.Gürkale, N.Kapucuoğlu. "Memenin primer osteosarkomu", Türk Patoloji Dergisi, 10, 40-42 (1994).

2. H.Altınyollar, U.Berberoğlu, O.Çelen, A.Özlük. "Meme kanserinde kemik metastazı ile visseral organ tutulumu arasındaki ilişki", Türk Onkoloji Dergisi, 9, 36-37 (1994).
3. E.Yıldırım, A.Özlük, O.Çelen, U.Berberoğlu. "Gastrointestinal lenfomalar", Acta Oncologica Turcica, 28, 101-104 (1995).
4. E.Yıldırım, T.Çelen, O.Çelen, U.Berberoğlu. "Üst ekstremitenin malign tümörlerinin tedavisinde skapulotorasik amputasyon", Acta Oncologica Turcica, 28, 116-117 (1995).
5. A.Özlük, O.Çelen, E.Yıldırım, U.Berberoğlu. "Duktal Ektazi: 218 olgunun klinikopatolojik değerlendirilmesi", Acta Oncologica Turcica, 29, 34-35 (1996).
6. H.Altınyollar, K.Gülben, O.Çelen, E.Yıldırım, U.Berberoğlu. "İnce barsağın malign tümörleri", Acta Oncologica Turcica, 30, 36-37 (1997).

7. E.Yıldırım, O.Çelen, T.Dalgıç, H.Altınyollar, S.Çamlıbel, U.Berberoğlu. "Primer ve metastatik karaciğer tümörlerinde intraarteriyel kemoterapi", Ulusal Cerrahi Dergisi, 14, 277-283 (1998).

8. O.Çelen, E.Yıldırım, K.Gülben, H.Altınyollar, S.Çamlıbel,U.Berberoğlu. "Hepatosellüler karsinomlu 83 olguda tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesi", Acta Oncologica Turcica, 31, 63-65 (1998).

9. E.Yıldırım, S.Sancaktar, O. Aktepe, O.Çelen, U.Berberoğlu. "Bacterial translocation after extended liver resection", Acta Oncologica Turcica, 32, 7-12 (1999).

10. O.Çelen, H.Altınyollar, U.Berberoğlu. "Baş boyun malign melanomlarında süperfisial parotidektomi ve preaurikuler lenf nodu diseksiyonu", Acta Oncologica Turcica, 32, 7-12, (1999).

11. M. Doğan, S.Oğuz, O.Çelen. "Yüksek enerjili ateşli silahlarla meydana gelen ekstremite yaralanmaları", Ulusal Travma Dergisi, 6, 231-33 (2000).

12. O.Çelen, S.Oğuz, M. Doğan. "Karına Yönelik ateşli silah yaralanmaları: 164 Olgunun retrospektif analizi", Ulusal Travma Dergisi, 7, 258-61(2001).

13. O.Çelen, E.Semerci, U.Berberoğlu. "Palpe edilemiyen meme lezyonlarında tel lokalizasyon eşliğinde biyopsi", Acta Oncologica Turcica, 34, 46-50 (2001).

14. E.Semerci, O.Çelen, U.Berberoğlu. "Deneysel akut pankreatitte kolesistokinin antagonistinin etkileri", Ulusal Cerrahi Dergisi, 17, 333-38 (2001).

15. O.Çelen, T.Dalgıç, U.Berberoğlu. "Deneysel peritonit modelinde granülosit koloni stimüle edici faktörün tümör nekrosis faktör alfa ve prognoz üzerine etkisi",Ulusal Cerrahi Dergisi, 19, 181-187 (2003).
16. O.Çelen. " Meme başı akıntıları", Ankara Cerrahi Dergisi, 7(4),128-134 (2005).
17. H.Altınyollar, U.Berberoğlu, K.Gülben, O.Çelen. "Meme kanserinin infraklavikular metastazlarının prognostik parametrelerle ilişkisi", Gazi Tıp Dergisi, 18(1), 18-21 (2007).

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

1. H.Altınyollar, U.Berberoğlu, O.Çelen, A.Özlük. "Meme kanserinde kemik metastazı ile visseral organ tutulumu arasındaki ilişki", X. Ulusal Kanser Kongresi, The Marmara, İstanbul,3-7 Mayıs 1993.

2. E.Yıldırım, A.Özlük, O.Çelen, U.Berberoğlu. "Gastrointestinal lenfomalar", XI. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Haziran 1995.

3. E.Yıldırım, T.Çelen, O.Çelen, U.Berberoğlu. "Üst ekstremitenin malign tümörlerinin tedavisinde skapulotorasik amputasyon", XI. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Haziran 1995.

4. O.Çelen, E.Yıldırım, A.Özlük, U.Berberoğlu. "İnflamatuar meme karsinomu", 2. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 19-21 Ekim 1995.

5. A.Özlük, O.Çelen, E.Yıldırım, U.Berberoğlu. "Duktal Ektazi: 218 olgunun klinikopatolojik değerlendirilmesi", 2. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 19-21 Ekim 1995.

6. O.Çelen, E.Yıldırım, U.Berberoğlu. "Mide kanserinde genişletilmiş lenfnodu diseksiyonunun yeri", XII. Ulusal Kanser Kongresi, Belek, Antalya, 23-26 Nisan 1997 .

7. O.Çelen, H.Altınyollar, U.Berberoğlu. "Baş boyun malign melanomlarında süperfisial parotidektomi ve preaurikuler lenf nodu diseksiyonu", XII. Ulusal Kanser Kongresi, Belek, Antalya, 23-26 Nisan 1997.

8. E.Yıldırım, O.Çelen, T.Dalgıç, H.Altınyollar, S.Çamlıbel, U.Berberoğlu. "Primer ve metastatik karaciğer tümörlerinde intraarteriyel kemoterapi", Hepato-Pankreato-Bilier Bilimler Kongresi,Efes Kongre Merkezi, İzmir. 1-4 Kasım 1997.

9. O.Çelen, E.Yıldırım, K.Gülben, H.Altınyollar, S.Çamlıbel, U.Berberoğlu. "Hepatosellüler karsinomlu 83 olguda tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesi", Hepato-Pankreato-Bilier Bilimler Kongresi, Efes Kongre Merkezi, İzmir. 1-4 Kasım 1997.

10. E.Yıldırım, O.Çelen, U.Berberoğlu. "Malign melanomada popliteal disseksiyon", Ulusal Cerrahi Kongresi'98, Efes Kongre Merkezi, İzmir, 6-10 Mayıs 1998.br />

11. H.Altınyollar, K.Gülben, O.Çelen, E.Yıldırım, U.Berberoğlu. "İnce barsağın malign tümörleri", Ulusal Cerrahi Kongresi'98, Efes Kongre Merkezi, İzmir, 6-10 Mayıs 1998.

12. O.Çelen, E.Semerci, B.Arıbaş, G.Dingil, L.Kuşcu, U.Berberoğlu. "Palpe edilemiyen meme lezyonlarında tel lokalizasyon eşliğinde biyopsi", Ulusal Cerrahi Kongresi'98, Efes Kongre Merkezi, İzmir, 6-10 Mayıs 1998.

13. M.Berberoğlu, M.Özer, O.N.Dilek, M.Özmen, A.Yücel, O.Çelen. "Laparoskopik cerrahi temel ve ileri Eğitimde 3 yıllık kurs ve uygulama sonuçları", Ulusal Cerrahi Kongresi'98, Efes Kongre Merkezi, İzmir, 6-10 Mayıs 1998.

14. M.Berberoğlu, M.Özer, M.Özmen, O.N.Dilek, O.Çelen. "Yoğun preoperative eğitim ile bastırılmış laparoskopik öğrenim eğrisi",Ulusal Cerrahi Kongresi'98, Efes Kongre Merkezi, İzmir, 6-10 Mayıs 1998.

15. O.Çelen, S.Oğuz, H.Özberrak, M. Doğan. "Karına Yönelik ateşli silah yaralanmaları: 164 Olgunun retrospektif analizi", 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya 31 Ağustos-04 Eylül 1999.

16. M. Doğan, S.Oğuz, O.Çelen, H.Özberrak, "Yüksek enerjili ateşli silahlarla meydana gelen ekstremite yaralanmaları", 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya 31 Ağustos-04 Eylül 1999.

17. H.Özberrak, S.Oğuz, O.Çelen, M.Doğan. "Uzun namlulu silah ve parça tesirli bomba ile meydana gelen damar yaralanmalarına yaklaşım", 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya 31 Ağustos-04 Eylül 1999.

18. O.Çelen, E.Yıldırım, C.Aygün, U.Berberoğlu. "Evre I rektum karsinomunda prognostik faktörler", I. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, Antalya, 26-28 Ekim 2000.

19. E.Yıldırım, O.Çelen, K.Gülben, U.Berberoğlu. "Mide karsinomunda genç yaşın prognostik önemi", I. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, Antalya, 26-28 Ekim 2000.

20. O.Çelen, E.Yıldırım, K.Gülben, U.Berberoğlu. "Diferansiye tiroid karsinomlu olgularda prognostik skorlama sistemlerinin değeri", XIV. Ulusal Kanser Kongresi,2001, İstanbul, 30 Nisan-4 Mayıs 2001.

21. O.Çelen, İ.Kahraman, E.Yıldırım, U.Berberoğlu. "Malign melanoma: 28 yıllık deneyim", XIV. Ulusal Kanser Kongresi,2001, İstanbul, 30 Nisan-4 Mayıs 2001.

22. O.Çelen, S.Kalkan, U.Berberoğlu. "Mide kanserinde radikal cerrahinin serum interlökin 10 düzeyine etkisi", Ulusal Cerrahi Kongresi,2002, Kemer, Antalya, 15-19 Mayıs 2002.

23. O.Çelen, U.Berberoğlu. "Neoadjuvan kemoterapiye tam aksiller yanıt ve klinik önemi", VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Kemer, Antalya, 16-19 Ekim 2003.

24. U.Berberoğlu, E.Yıldırım, O.Çelen. "Lokal ileri meme kanserinde neoadjuvan kemoterapiye yanıtın serum TNF-? düzeyi ile korelasyonu",VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Kemer, Antalya, 16-19 Ekim 2003.

25. O.Çelen, A.Cengiz, U.Berberoğlu. "T1 meme kanserli olgularda aksiller lenf nodu pozitifliğine etki eden faktörler", VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 21-24 Eylül 2005.

26. O.Çelen, E. Yıldırım, U. Berberoğlu. Mide kanserinde lenf nodu tutulum oranının prognostik önemi . Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs,Antalya,2006.

27. K.Gülben, U. Berberoğlu, O.Çelen. "Tiroid papiller mikrokarsinomunda lenf nodu metastazını etkileyen faktörler." Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs,Antalya,2006.

28. H.Altınyollar, U.Berberoğlu, K.Gülben, O.Çelen, H.Mersin, G.Vural. "Deri melanomlarında bölgesel lenf nodu metastazlarının belirlenmesinde preoperatif lenfosintigrafi ve sentinel lenf nodu biyopsisi." XVIII. Ulusal Kanser Kongresi, 21-26 Nisan, Antalya, 2009.