Meme başı akıntısı
Yücel Sokak No:6 1. Levent Nisbetiye Mahallesi 34340 Beşiktaş İstanbul

Kanser Nedir ?

Vücudumuz yüzmilyonlarca hücreden oluşmaktadır. Normal vücut hücreleri düzenli bir şekilde bölünebilme yeteneğine sahiptir. Yaşamın ilk yıllarında normal hücreler kişinin büyümesini sağlamak için daha hızlı bölünürler. Erişkinlerde hücrelerin çoğu sadece yıpranmış veya ölen hücreleri yenilemek veya yaralanan bölgeleri onarmak için bölünürler. Fakat bu yetenekleri  sınırlıdır; sonsuz bölünemezler. Her hücrenin hayatı boyunca belli bir bölünebilme sayısı vardır. Sağlıklı bir hücre gerektiği yerde ve gerektiği kadar bölüneceğini bilir. Hücrelerin önceden programlanmış düzenli ölümüne  "apoptoz" denir. Hücreler apoptoz ile yok olurken, diğer taraftan da büyüme faktörlerinin etkisiyle çoğalır.

Bu dengenin değişmesi sonucu  vücudumuzun belli bölgesindeki hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalmaya başlaması ile kanser oluşur.

Kanserli hücre büyümesi, normal hücre büyümesinden farklıdır. Ölmesi gereken zamanda ölmeyip, büyümeye, yeni ve anormal hücre oluşturmaya devam ederler.

Hücreler DNA'da meydana gelen bazı hasarlar sonucu kanserli hücreye dönüşürler. DNA hayatın merkezi maddesi olarak kabul edilir. Tüm hücrelerde vardır ve hücrelerin bütün faaliyetlerini yönlendirir. Normal bir hücrede DNA'da hasar oluştuğunda bu hasar ya onarılır, ya da hücre ölür. Kanserli hücrede ise oluşan bu hasar onarılmadığı halde hücre ölmeyip bölünmeye ve çoğalmaya devam eder . Bu oluşan yeni hücrelerde hasarlı DNA taşımaktadır. Bazı kişilerde hasarlı DNA doğuştan mevcutken, genellikle hücre bölünmesi sırasında oluşan hasar veya çevresel faktörlerin etkisiyle gelişmektedir. Normal hücrelerin kanserli hücreye dönüşme sürecine “karsinogenez” denir.

Kanser hücreleri çevre dokulardaki hücrelerden daha hızlı çoğaldıkları için KİTLE oluştururlar.Oluşan bu kitle zamanla çevre dokuların içine ilerler. Buna İNFİLTRASYON denir.Eğer kanser hücreleri oluştukları tümörden ayrılırsa, kan yada lenf dolaşımı aracılığı ile vücudun diğer bölgelerine gidebilirler. Gittikleri yerlerde tümör kolonileri oluşturur ve büyümeye devam ederler. Kanserin bu şekilde vücudun diğer bölgelerine yayılması olayına METASTAZ adı verilir.