Meme başı akıntısı
Yücel Sokak No:6 1. Levent Nisbetiye Mahallesi 34340 Beşiktaş İstanbul

Meme Kanseri Tanısı

Fizik muayene veya tarama mamografisinde memede anormallik saptanan hastalarda tanı için ilave görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç vardır. Bu ek tanısal yöntemlerin sonucuna eğer şüphe varsa hastaya biyopsi uygulanabilir. Biyopsi kanser tanısını koymak için tek kesin yöntemdir.

Görüntüleme Testleri

Mamografi: Mamografi genellikle tarama için kullanılsa da, meme kanseri olduğunuzu düşündüren bir sebep olduğunda da yapılabilir. Bunlara tanısal mamografi adı verilir. Mamografide herhangi bir anormallik görülmese bile ele gelen kitle varlığında kesin tanı için biyopsi yapılması gerekebilir. 

Meme ultrasonu: Ultrason, ses dalgaları kullanılarak vücudun bir bölgesinin görüntülenmesidir. Ses dalgalarının yansımaları bilgisayar tarafından toplanarak ekranda bir görüntü (resim) oluşturulur. Genellikle, mamografi ile bulunan belirli bir bölgeye bakmak için kullanılır. Ayrıca, iğne ile sıvı çekilmesine gerek kalmadan kist ile katı kitleler arasında ayırım yapma olanağı sağlar.


Duktografi (galaktografi): Meme başındaki kanalın açıklığına ince plastik bir boru yerleştirilir. Röntgen filminde kanalın görülmesini sağlayan bir madde enjekte edilir. Kanalın içinde bir kitle varsa görüntülenebilir. Akıntı varsa, sıvı alınarak kanser hücreleri açısından araştırma yapılabilir.
 


MRG (manyetik rezonans görüntüleme): MRG'de x ışınları yerine radyo dalgaları ve kuvvetli mıknatıslar kullanılır. Bilgisayar aracılığıyla bu dalgalar son derece detaylı bir görüntü haline getirilir. Mamografilerde bulunan kanserlerin veya meme kanseri riski yüksek kadınların incelenmesinde özel MRG türleri kullanılabilir.

Biyopsi Yöntemleri

Fizik muayene, mamografi, ultrasonografi ve diğer yöntemlerle meme kanserinden şüphelenilen bir lezyon varlığında kesin tanı biyopsi ile konur. Biyopsi değişik yöntemlerle doku örneklerinin alınması işlemidir. Bu örnek daha sonra mikroskop altında değerlendirilerek patoloji tanı konur.

 

İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB): Şırınganın ucuna bağlı ince iğne kullanılarak uygulanır. Meme cildi geçilerek kitleye ulaşılır ve iğnenin içine dokunun kendisi değil, dokudan kopan hücreler  alınır ve patolojik incelemeye yollanır.

 

 

 

Kalın iğne (kor) biyopsisi: Daha geniş çaplı bir iğne yardımıyla yapılır. Meme cildine lokal anestezi uygulandıktan sonra bu işlem gerçekleştirilir. Doku örneği alınabildiği için tümör hakkında daha fazla ve kesin bilgi verir.

 

 

Vakum yardımlı biyopsi: Ele gelmeyen şüpheli lezyonlarda ultrasonografi veya mamografik görüntü altında, özel tasarlanmış bir alet kullanılarak yapılır.

Cerrahi Biyopsi:

  • İnsizyonel biyopsi: Meme dokusundaki şüpheli kitleden bir parça çıkartılarak yapılan açık cerrahi biyopsidir.
  • Eksizyonel biyopsi: Meme dokusu içerisindeki kitlenin hepsinin çıkartıldığı açık cerrahi biyopsidir.
  • Stereotaktik biyopsi: Meme dokusu içerisinde ele gelmeyen ancak mammografik olarak tespit edilen bazı lezyonların (sıklıkla mikrokalsifikasyonlar) özel bir tel veya iğne ile mammografi veya ultrasonografi eşliğinde işaretlenmesi ve bu tel veya iğne kılavuzluğunda şüpheli bölgenin açık cerrahi biyopsi tekniğidir.