Meme başı akıntısı
Yücel Sokak No:6 1. Levent Nisbetiye Mahallesi 34340 Beşiktaş İstanbul

Meme Kanseri Konusunda Yanlış Bilinenler

Y: Meme kanseri sadece kadınlarda görülür.
D: Meme kanseri erkeklerde de görülebilmekle beraber, oldukca nadirdir. Tüm meme kanserlerinin % 1'inden azı erkeklerde görülür.

Y: Sadece ailesinde meme kanseri olanlar risk altındadır.
D: Ailede meme kanseri bulunması kişide meme kanseri riskini arttırmakla beraber, meme kanserlerinin yaklaşık % 80'i herhangi bir risk faktörü bulunmayanlarda gelişmektedir.

Y: Meme kanseri genetik kökenli bir hastalıktır.
D: Meme kanserlerinin sadece %5-10'unda genetik anormallik söz konusudur. BRCA1 ve BRCA2 isimli iki genin meme kanseri ile ilişkisi kanıtlanmıştır. Kadınların sadece % 0,1'i bu geni taşımaktadırlar ve meme kanserlerinin sadece % 5'i BRCA1 ve BRCA2 gen taşıyıcılığı ile ilişkilidir.

Y: Meme kanseri riski yaşla beraber azalmaktadır.
D: Yaş arttıkca meme kanseri riski de artmaktadır. Aslında yaş meme kanseri için en önemli risk faktörlerinden biridir.
 

Meme kanseri gelişme riski yaşla birlikte artmaktadır

30 yaşında         1 /2,212
40 yaşında 1/233
50 yaşında 1/69
60 yaşında 1/38
70 yaşında 1/27
80 yaşında 1/10
Ömür boyu 1/8

 


Y: Meme kanseri bulaşıcıdır.
D: Kanser bulaşıcı değildir. Meme kanseri meme dokusundaki hücrelerin anormal çoğalması sonucu gelişir. Başka bir kadının meme hücrelerindeki değişikliklik sizi etkileyemez.

Y: Tüm meme kitleleri kanserdir.
D: Meme kitlelerinin yaklaşık % 80'i iyi huylu lezyonlardır. Bununla beraber memede kitle farkettiğinizde hemen doktorunuza başvurun. Kanserin erken yakalanması tedavi şansınızı arttıracaktır.

Y: Meme kanseri her zaman kitle ile ortaya çıkar.
D: Memede kitle kanserin en önemli belirtilerinden biri olmakla beraber, meme kanseri tanısı olan kadınların bazılarında belirgin kitle saptanmayabilir. Bu nedenle aşağıdaki belirtiler mevcutsa hemen doktorunuza başvurunuz.

  • Memede şişlik,
  • Meme cildinde çekinti, portakal kabuğu görünümü, kızarıklık,
  • Memenin şeklinde değişiklik,
  • Meme başında kabuklanma, soyulma,
  • Meme başı şeklinde değişiklik, meme başının içeri çökmesi,
  • Meme başından akıntı.

Y: Meme dokusu küçük kadınlarda meme kanseri riski daha düşüktür.
D: Meme kanseri riskinin meme dokusunun büyüklüğü ile ilişkisi yoktur.


Y: Mamografi erken meme kanserinin saptanmasında % 100 doğruluk oranına sahiptir.
D: Mamografi meme kanserinin saptanmasında altın standart olmasına rağmen, meme kanserini % 100 saptayamamaktadır. Tüm yaş gruplarında mamografinin meme kanserini saptamadaki doğruluk oranı % 80'ler civarındadır. Hastanın yaşı, meme dokusunun yoğunluğu ve menapoz durumu mamografinin doğruluk oranını etkilemektedir. Memedeki düzensizlik ile çevredeki meme dokusunun aynı yoğunlukta olduğu durumlarda mamografi kitlenin ayrımını yapamayabilir. Bu nedenle mamografi normal dahi olsa, doktorunuzun fizik muayenesi her zaman daha değerlidir.


Y: Memedeki kitle ağrılı ise kanser değildir.
D: Meme kanserlerinin yaklaşık % 10'una ağrı eşlik etmektedir. Bununla beraber sadece meme ağrısı nadir olarak kanser belirtisidir. Meme ağrısı olanlarda fizik muayene, mamografi ve ultrason normal ise meme kanseri olasılığı çok düşük olduğundan ilave tetkiklere gereksinim yoktur.