Meme başı akıntısı
Yücel Sokak No:6 1. Levent Nisbetiye Mahallesi 34340 Beşiktaş İstanbul

Tiroid Cerrahisi ile İlgili Bilmeniz Gerekenler

Tiroid cerrahisi tiroid bezinin kanser veya kanser dışı bazı hastalıklarında tedavi amacıyla uygulanmaktadır. Bu amaçla uygulanan çeşitli operasyonlar;

 • Lobektomi: Tiroid bezinin yarısının çıkartılmasıdır.
 • Subtotal tiroidektomi: Heriki lobda bir miktar tiroid dokusu bırakılarak tiroid bezinin çıkartılması
 • Totale yakın tiroidektomi: Tek tarafta bir gramdan daha az tiroid dokusu bırakılarak tiroid bezinin çıkartılması
 • Total tiroidektomi: Tiroid bezinin tamamının çıkartılması.

Her operasyon için belirli endikasyonlar mevcuttur. Tiroid cerrahisinin en önemli riskleri anatomik olarak komşu yapıların zarar görmesidir. Bunlardan birincisi kalsiyum seviyesini düzenleyen  paratiroid bezleri, diğeri ise ses tellerini uyaran sinirlerdir. Ameliyat öncesi hastaların en sık sorduğu sorular aşağıda özetlenmiştir.

 • Neden ameliyat gerekiyor?

Cerrahi tedavi tiroidde başlıca üç grup hastaya uygulanıyor. Bunlardan birincisi tiroid kanseri olduğu iğne biopsisi ile bilinen veya biopsi ile tiroid kanseri şüphesi olan hastalar, ikinci grup iyi huylu olduğu düşünülen ancak çapı giderek büyüyen ve boyunda baskı belirtileri yapan nodülleri olan hastalar, üçüncü grup da hipertiroidi hastalığı ilaçla veya radyoaktif iyodla kontrol altına alınamayan veya alınamayacağı baştan öngörülen hastalar. 
 

 • Ameliyat öncesi ne incelemeler yapılacak?

Diğer tüm operasyonlardan önce yapıldığı gibi tiroid cerrahisi öncesinde de ayrıntılı olarak medikal hikaye, fizik muayene ve kardiyopulmonel (kalp ve dolaşım sistemi) değerlendirme yapılmalıdır. Kalp ile ilgili belirtileri bulunan ve 45 yaş üzeri hastalarda EKG ve akciğer grafisi istenmelidir. Daha önce boyun ameliyatı geçirenler ve ses değişiklikleri olanlarda cerrahi öncesi ses telleri mutlaka değerlendirilmelidir. Bu ses tellerini uyaran sinirlerin fonksiyonunun normal olup olmadığının saptanması için önemlidir. Tiroid cerrahisi medüller tiroid kanser için yapılacaksa eşlik edebilecek adrenal (böbrek üstü bezi) tümörler (feokromasitoma), hiperkalsemi ve hiperparatiroidi araştırılmalıdır. 
 

 • Ameliyatı yapacak cerrahı nasıl seçmeliyim?

Cerrahi tedavi tiroidde başlıca üç grup hastaya uygulanıyor. Bunlardan birincisi tiroid kanseri olduğu iğne biopsisi ile bilinen veya biopsi ile tiroid kanseri şüphesi olan hastalar, ikinci grup iyi huylu olduğu düşünülen ancak çapı giderek büyüyen ve boyunda baskı belirtileri yapan nodülleri olan hastalar, üçüncü grup da hipertiroidi hastalığı ilaçla veya radyoaktif iyodla kontrol altına alınamayan veya alınamayacağı baştan öngörülen hastalar.

 • Ameliyat öncesi ne incelemeler yapılacak?

Diğer tüm operasyonlardan önce yapıldığı gibi tiroid cerrahisi öncesinde de ayrıntılı olarak medikal hikaye, fizik muayene ve kardiyopulmonel (kalp ve dolaşım sistemi) değerlendirme yapılmalıdır. Kalp ile ilgili belirtileri bulunan ve 45 yaş üzeri hastalarda EKG ve akciğer grafisi istenmelidir. Daha önce boyun ameliyatı geçirenler ve ses değişiklikleri olanlarda cerrahi öncesi ses telleri mutlaka değerlendirilmelidir. Bu ses tellerini uyaran sinirlerin fonksiyonunun normal olup olmadığının saptanması için önemlidir. Tiroid cerrahisi medüller tiroid kanser için yapılacaksa eşlik edebilecek adrenal (böbrek üstü bezi) tümörler (feokromasitoma), hiperkalsemi ve hiperparatiroidi araştırılmalıdır.

 • Ameliyatı yapacak cerrahı nasıl seçmeliyim?

Tiroid cerrahisi bu konuda özel eğitim almış ve tecrübeli cerrahlar tarafından uygulanmalıdır. Tiroid cerrahisini sık uygulayan cerrahların yaptığı ameliyatlar sonrası komplikasyon oranları daha düşüktür.

 • Ameliyatın riskleri nelerdir?

Tiroid cerrahisi sırasında kaşılaşılabilecek en önemli riskler kanama, kalıcı ses değişikliklerine neden olan ses tellerini uyaran sinirin zedelenmesi ve hipoparatiroidiye yol açan vücudumuzun kalsiyum düzeyini ayarlaya paratiroid bezlerinin hasar görmesidir. Bu komplikasyonlar daha çok lenf nodu tutulumu olan ve çevreye yayılmış büyük tümörlerde, tiroid bezine yapılan ikinci ameliyatlarda ve göğüs kafesine doğru uzanım gösteren büyük guatrlarda olur. Cerrahın tecrübesi yetersiz olduğunda komplikasyon oranı artar. Genel olarak komplikasyon oranı % 2'nin altında olmalıdır.

 • Tiroid bezimin ne kadarının alınması gerekiyor?

Cerrahınıza size nasıl bir ameliyatın planlandığını (lobektomi, subtotal tiroidektimi veya total tiroidektomi)  sorunuz . Papiller ve folliküler tiroid kanserlerinde genellikle tercih edilen ameliyat şekli total tiroidektomidir. Medüller tiroid kanserde primer tümör 1.5 cm.den büyükse tutulmuş olabileceği düşünülen lenf nodlarını çıkartmak için lenf nodu diseksiyonu uygulanır.

Çok sayıda iyi huylu nodül olan guatrlarda nodüller tek lobda toplanmış, karşı lob normalse sadece o tarafa lobektomi yeterlidir. Graves veya multinodüler guatra bağlı hipertiroidide genellikle tek tarafa total diğer tarafa totale yakın tiroidektomi uygulanır.

 • Ameliyat sonrası normal hayatıma dönebilecekmiyim?

Evet. Cerrahiye bağlı etkiler geçtikten sonra ameliyat öncesi yapabildiğiniz herşeyi yapabileceksiniz. Tiroid bezinin tamamı veya tamamına yakını alınanlarda tiroid hormonu hapı almayı gerektirecek hipotiroidi ortaya çıkacaktır. İlacın düzenli alınması hayatınızın normal akışı devam ettirmeniz için yeterli olacaktır.