Meme başı akıntısı
Yücel Sokak No:6 1. Levent Nisbetiye Mahallesi 34340 Beşiktaş İstanbul

Meme Kanserinde Evreleme

Meme kanseri tanısı konduktan sonra, kanser hücrelerinin meme içinde veya vücudun başka yerlerine yayılıp yayılmadığı araştırılır. Bu işleme "evreleme" diyoruz. Kanserin evresinin bilinmesi en iyi tedavinin seçilebilmesi için önemlidir.
Kanserin evrelendirilmesi amacı ile TNM sistemi geliştirilmiştir. Burada;

 • tümörü belirtir (boyutu, meme içi ve civar organlara ne kadar yayıldığı)
 • N lenf benzlerinin durumunu ve
 • M ise kanserin metastaz(sıçrama) yapıp yapmadığını belirtir.

T. N ve M'den sonra gelen bazı rakam ve harfler tümör, lenf nodu ve metastaz ile ilgili ayrıntılar için kullanılır. 

Meme kanseri T, N, M kategorileri

Primer tümör (T):

TX: Primer tümör değerlendirilemiyor
T0: Primer tümör yok
Tis: İn situ kanser (Dukal karsinoma in situ (DCIS), lobüler karsinoma in situ (LCIS) veya tümörün eşlik etmediği meme başının Paget Hastalığı)
T1: Tümör 2 cm.den küçük
T2: Tümör 2 cm.den büyük, 5 cm.den küçük
T3: Tümör 5 cm.den büyük
T4: Tümör her hangi bir boyutta olabilir; göğüs duvarına veye deriye direk yayılım gösteren tümör, memede ödem, ülserasyon, inflamatuvar meme kanseri

Lenf Nodları (N)

NX : Bölgesel lenf nodu metastazı değerlendirilemedi ( ör. Önceden çıkartılmış olması)
N0 : Bölgesel lenf noduna kanser yayılımı yok
N1 : Aynı taraf aksillada, mobil lenf nodu metastazı
N2 : Aynı taraf aksillada fikse lenf nodu metastazı veya aynı tarafta klinik olarak saptanmış internal mammaria lenf nodu metastazı
N2a:Aynı taraf aksillada fikse lenf nodu metastazı
N2b:Aynı tarafta sadece klinik olarak saptanmış internal mammaria lenf nodu metastazı ve klinik olarak aksiller lenf nodu metastazı yok
N3 : Aynı tarafta infraklaviküler lenf nodu metastazı, veya aynı tarafta klinik olarak saptanmış internal mammaria lenf nodu metastazı ve klinik olarak aksiller lenf nodu metastazı, veya supraklaviküler lenf nodu metastazı
N3a: Aynı tarafta infraklaviküler lenf nodu metastazı
N3b: Aynı taraf internal mammaria lenf nodu metastazı ve aksiller lenf nodu metastazı
N3c: Aynı taraf supraklaviküler lenf nodu metastazı

Uzak Metastaz (M)

MX: Uzak metastaz varlığı saptanamadı
M0 : Uzak metastaz yok
M1 : Uzak metastaz var


Evrelendirme sisteminde Evre 0 ile 4 arasında bir rakam ile belirtilir.

Evre 0 (Karsinoma in situ)

İn situ kanserler yerlerinde kalmış ve çevreye sıçramamış kanserlerdir. İki tip in situ kanser vardır.

 • Duktal karsinoma in situ (DCIS)(İntraduktal karsinom): Süt kanallarındaki kanser öncesi durumdur. Anormal hücreler, kanalın dışına çıkıp etrafındaki meme dokusuna yayılmamıştır. Fakat bazen DCIS tedavi edilmezse yayılabilen kanser oluşur.
 • Lobular karsinoma in situ (LCIS): Kanser değildir. Lobüllerde anormal hücrelerin bulunmasıdır. Bu anormal hücreler yüksek riskin işaretçisidir. Bu, LCIS olan kadının, ilerde her iki memesinde de yayılabilen kanser olma riskinin yüksek olduğu anlamına gelir.

Evre 1

Tümör boyutu 2 cm ya da daha küçüktür ve kanser hücreleri meme dışına (lenf bezlerine) sıçramamıştır.

Evre 2A

 • Tümör 2 cm veya daha küçüktür ve koltuk altındaki lenf bezlerine yayılmıştır; veya
 • Tümör 2 cm'den büyük, 5 cm'den küçüktür ve koltuk altı lenf bezlerine yayılmamıştır.

Evre 2B

 • Tümör 2 cm'den büyük, 5 cm'den küçüktür ve koltuk altı lenf bezlerine yayılmıştır; veya
 • Tümör 5 cm'den büyüktür ancak koltuk altı lenf bezlerine yayılmamıştır.

Evre 3A

 • Tümör 5 cm veya daha küçüktür ve koltuk altı lenf bezlerine yayılmıştır ve lenf bezleri çevre dokulara veya birbirine yapışıktır; veya
 • Tümör 5 cm' den büyüktür ve koltuk altı lenf bezlerine yayılmıştır ve lenf bezleri çevre dokulara veya birbirine yapışıktır.

Evre 3B

 • Tümör herhangi bir boyutta olabilir ve memeye komşu dokulara (deri veya göğüs duvarı, kaburgalar veya göğüs duvarındaki kaslar) yayılmıştır ve ya memede portakal kabuğu görünümü vardır;
 • Tümör hücreleri göğüs kafesi içindeki (kaburgaların altındaki) lenf nodlarına yayılmıştır;
 • İnflamatuar meme kanseri evre 3B kabul edilir.

Evre 3C

 • Tümör herhangi bir boyutta olabilir, memeye komşu dokulara (deri veya göğüs duvarı, kaburgalar veya göğüs duvarındaki kaslar) yayılmış olabilir; ve
 • Tümör hücreleri hem koltukaltı lenf nodlarına hem de göğüs kafesi içindeki (kaburgaların altındaki) lenf nodlarına yayılmıştır; veya
 • Tümör köprücük kemiğinin altındaki lenf nodlarına yayılmıştır; ek olarak koltukaltı lenf nodlarına yayılım vardır veya yoktur.
 • Tümör hücreleri köprücük kemiğinin üzerindeki lenf nodlarına yayılmıştır.; koltukaltı ve göğüs kafesi içindeki lenf nodlarına yayılım vardır veya yoktur.

Evre 4

Kanser hücreleri meme dışına, vücudun diğer bölümlerine (kemikler, akciğer, karaciğer yada beyin gibi) sıçramıştır.