Meme başı akıntısı
Yücel Sokak No:6 1. Levent Nisbetiye Mahallesi 34340 Beşiktaş İstanbul

Her tiroid nodülüne ameliyat gerekir mi?

Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Orhan Çelen "Tiroid nodülü, tiroid bezinin içinde bezi oluşturan hücrelerin aşırı çoğalması sonucu oluşan kistik (içi sıvı dolu) veya katı kitlelerdir. Tiroid nodülleri oldukça yaygın olarak görülür. Toplumun yaklaşık %5-10'unda muayeneyle saptanabilen tiroid nodülü bulunmaktadır. 1 cm ve üzerindeki nodüller muayene ile saptanabilirken, tiroid nodülleri genellikle 1,5 cm boyutuna ulaştığında fark edilmektedir. Günümüzdeki modern görüntüleme yöntemleriyle tesadüfen rastlanan tiroid nodülleri sıklığı ise özellikle 50 yaş ve üzerinde %50'lere yaklaşmaktadır. Tiroid nodüllerinin yaklaşık %5'ini kanserli nodüller oluşturur bununla beraber nodüllerin yaklaşık %95'i iyi huyludur ve belirti vermezler. Bu nedenle tüm nodüller kanserli nodülün diğer nodüllerden ayırt edilmesi için mutlaka değerlendirilmelidir."

Tiroid Nodüllerinin Belirtileri

"Tiroid nodüllerinin genellikle herhangi bir belirti ve bulguya yol açmazlar. Çoğunluğu doktor tarafından yapılan rutin fizik muayene veya check-up sırasında yapılan ultrasonografi ile tesadüfen saptanır. Tiroid nodülü büyüdüğü zaman boyunda şişlik, ele gelen lezyon şeklinde kendini gösterir. Yutkunurken takılma hissi veya yutma güçlüğü, seste kalınlaşma, nefes darlığı gibi belirtilere neden olabilir."

"Tiroid nodüllerinin nedeni tam olarak bilinmemekle beraber bazı risk faktörleri vardır. Ailede tiroid nodülü olması kişide nodül gelişme riskini arttırır. Tiroid bezinde nodüle gelişme olasılığı yaşla birlikte artmaktadır. 50 yaşında tiroid nodülü görülme sıklığı %50'lere ulaşmaktadır. Tiroid nodülleri kadınlarda daha fazla görülür."

Tiroid Nodüllerinin Çoğunluğu İyi Huyludur

Tiroid Nodüllerinin Teşhisi

"Tiroid nodüllerinin genellikle belirti ve bulgu vermezler. Büyük çoğunluğu başka bir nedenle yapılan fizik muayene veya görüntüleme sonrasında tesadüfen saptanırlar. Nodül saptandığında öncelikle tiroid bezinin yapısında bu nodüle eşlik eden başka nodüller olup olmadığı, incelenmelidir. Saptanan nodüllerin kanserli nodülden mutlaka ayırt edilmesi gerekir. Aynı zamanda nodüle eşlik eden fonksiyonel bir bozukluk yani hipertiroidi veya hipotiroidi durumu var mı diye kan testleri yapılır. Nodüllerin iyi huylu mu, kanserli mi olduğu İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB) ile kontrol edilir."

Nodüllerin Çeşitleri

"Nodüllerin yaklaşık %65'i benign nodül yani iyi huylu, kanser içermeyen nodüllerdir. Bu şekilde rapor edilen nodüllerde kanser olasılığı %1'in altındadır. İnceleme bu konuda tecrübeli merkezlerde yapılmalıdır. Benign olarak rapor edilen nodüllerde takip yeterlidir. Takip sırasında büyüme gösteren nodüllerde ince iğne aspirasyon biyopsisinin tekrarı uygundur. Tiroid biyopsilerinin yaklaşık %20'si şüpheli nodül olarak rapor edilir. Genellikle folliküler adenom veya folliküler kanserlerde ince iğne aspirasyon biyopsisi ile iyi huylu, kanser ayrımı yapılamaz. Bu şekilde rapor edilen nodüllerde kanser olasılığı yaklaşık %20'dir. Ameliyat ile çıkartılması gereken nodüllerin saptanması için tiroid sintigrafisi yapılmasında fayda vardır. Sintigrafi saptanan soğuk nodüllerde kanser olasılığı %15-20 iken, sıcak nodüllerde bu olasılık %5 civarındadır. Tiroid biyopsilerinin yaklaşık %5'i malign (kanser) olarak rapor edilir. Sıklıkla görülen kanser papiller tiroid kanserdir. Tiroid nodülünde kanser saptandığında tedavi için uygulanacak yöntem cerrahi olarak tiroid bezinin çıkartılmasıdır."

Tiroid Nodüllerinde Tedavi

Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Orhan Çelen "Tiroid nodüllerinde cerrahi tedavi kararını nodüle yapılan ince iğne patolojisinin sonucu (kanser, şüpheli veya iyi huylu), nodülün bası belirtilerine yol açması ve kozmetik olarak problem yaratması belirler. Tiroid kanseri saptanan tüm nodüllerde tedavi cerrahi ile ve tecrübeli bir cerrah tarafından tiroid bezinin çıkartılmasıdır. Tiroid kanserlerinin büyük çoğunluğu tedavi edilebilir kanserlerdir ve genellikle hayatı tehdit eden problem oluşturmazlar. İyi huylu tiroid nodülleri aşırı büyüyerek veya büyük multinodüler guatrlar yutma veya nefes güçlüğü gibi bası belirtileri ortaya çıkardığında veya boyun ön yüzde kozmetik açıdan kötü bir görüntüye neden olduklarında cerrahi tedavi uygulanabilir. Diğer türlü belirli periyodlarla fizik muayene, tiroid fonksiyon testleri ve tiroid ultrasonografisi yapılarak takip altında tutulabilirler. Nodülün boyut ve özelliklerinde değişiklik olmazsa herhangi bir tedaviye gerek olmadan sadece izlem genellikle yeterli olur."

http://www.sabah.com.tr/saglik/2017/03/31/her-tiroid-nodulune-ameliyat-gerekir-mi

Bunlar da İlginizi Çekebilir